Den digitala kulturen och dess effekt på den svenska musikindustrin

I takt med att den digitala kulturen år för år har vuxit och blivit en allt större del av samhället har även Sverige följt med i denna utveckling. I stort sett alla typer av medier har blivit tvungna att anpassa sig och utveckla sitt sätt att nå ut till konsumenterna. Digitaliseringen har letat sig in i nästan alla delar av vårt samhälle och en bransch som tidigt tvingades anpassa sig är musikindustrin. När internetuppkopplingen blev något som gemene man började använda sig av utvecklades också ett stort hot mot branschen. Helt plötsligt började konsumenterna ladda ner musiken olagligt via internet och nästan helt utan konsekvenser.

Det här påverkade först och främst de stora artisterna från USA och deras intäkter men så småningom började även vi i lilla Sverige ladda ned svensk musik olagligt. Konsumenterna började använda olika amerikanska digitala plattformar för detta, till exempel Napster. Efter hand växte det även fram en svenskproducerad fildelningssajt som hette The Pirate Bay. Denna sajt skulle komma att förändra den svenska musikindustrin under många år och så småningom leda till att hela branschen blev tvungen att tänka om. Det skapades även nya lagar som skulle komma att förbjuda den här typen av olaglig fildelning och även möjliggöra åtal mot de som driver denna typ av verksamhet.

Kassettbandet

Kassettbandets storhetstid var mellan åren 1975 till 1995. Kassettbandet var ett analogt, magnetiskt lagringsmedium för ljud och olika former av data. Kassettbandet skulle komma att ersätta grammofonskivorna och under många år var detta det enda medium som användes för att spela upp musik. Kassettbandet sattes i en bandspelare när det skulle användas. I dessa bandspelare kunde du även sätta i tomma kassettband och spela av det som du hörde på radion. Det gick även att spela av det som redan fanns på ett annat kassettband. Alltså en form av kopiering. Under mitten av 1980-talet började kassettbandet kallas för det stora hotet mot musikindustrin, både ute i världen och i Sverige.

CD-skivan

Under mitten av 1990-talet började ett nytt medium att introduceras inom musikindustrin. CD-skivan blev till och från första början ökade de svenska musikintäkterna ganska mycket. Detta berodde på att CD-skivan såldes dyrare än vad kassettbanden hade gjort, samt att många nu även köpte den musik de redan hade på grammofonskiva och kassett, fast nu på CD. Så småningom började konsumenterna även hitta sätt kopiera musiken från en köpt CD-skiva till en tom CD-skiva. När sedan de olagliga fildelningssajterna började ploppa upp i USA hakade även de svenska konsumenterna på denna trend och började ladda ner musiken gratis från nätet för att sedan bränna den på CD-skivor.

CD-skivan dör ut

Under början av 2000-talet börjar sakta men säkert den digitala tidsåldern att få allt starkare fäste i Sverige. Den olagliga fildelningen börjar dock efter hand att stöta på patrull i form av nya lagar som bildas i Sverige och USA. Den stora fildelningssajten The Pirate Bay stängs ner år 2014 och dess grundare åtalas och döms till fängelse i svensk domstol. De svenska konsumenterna börjar bli allt mer försiktiga med att ladda ner musik olagligt. År 2006 börjar en ny revolutionerande digital streamingtjänst att utvecklas i Sverige och plattformen Spotify introduceras nu för de svenska konsumenterna. Till en början blir det ingen jättesuccé men ska under kommande år växa till att bli ett multinationellt företag.

Den svenska musikindustrin föds om på nytt

Idag konsumerar svenskarna i stort sett all musik digitalt via olika former av streamingtjänster, där Spotify står för den största delen användare. De svenska intäkterna inom musikbranschen började sakta stiga uppåt i och med denna pånyttfödelse och idag går siffrorna ständigt uppåt. Intäkterna från digital streaming ger inte samma höga belopp som under grammofonskivans, kassettbandets och CD-skivans era. De svenska artisterna har allt mer tvingats in i en kultur där de måste uppträda mer live för att tjäna pengar. Det har även blivit allt mer populärt bland svenska artister att skippa mellanhanden i form av skivbolag och istället släppa sin musik via andra digitala plattformar direkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *